Integritetspolicy

Bakgrund

Denna personuppgiftspolicy anger regler och riktlinjer kring hur dina personuppgifter ska hanteras på Ålands Folkhögskolas webbplats (www.folkis.ax). Policyn anger hur personuppgifter samlas in, hur de används, hur webbplatsens du har kontroll över hantering av dina personuppgifter samt hur du kan komma i kontakt med ansvarig vid frågor. Policyn är tillämplig på alla delar av webbplatsen. Med personuppgifter avses information som kan identifiera en enskild person.

Vad för slags personuppgifter samlar vi in?

Vi samlar in personuppgifter genom att du själv uppger dem till oss i samband med din anmälan till en kurs eller utbildning via hemsidan, via kursvalsblanketten, på fysiska blanketter, i kontakt med skolan, via e-post och brev. De personuppgifter som du skickar till oss kan till exempel omfatta kontaktinformation, födelsedatum, adressuppgifter och studieresultat samt information om hur du använder våra webbplatser i form av Cookies. Vi kan också komma att samla in vissa personuppgifter från externa myndigheter.

Vi sparar dina uppgifter så länge som det krävs för att uppfylla ändamålet eller så länge som vi enligt lag är skyldiga att göra detta. Därefter raderas dina personuppgifter. Om du är studerande behandlar vi dina personuppgifter så länge som du studerar vid Ålands Folkhögskola. Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

För att skydda dina personuppgifter som skickas till vår webbplats tillämpas tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder.

Rättigheter

Om du har frågor om dataskydd eller vill återkalla ditt samtycke till vår behandling av dina personuppgifter kan du kontakta oss via kontaktuppgifterna längst ner på sidan.

Cookies

En cookie (eller kaka) är en liten textfil som en webbplats sparar på besökarens dator. Cookies används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner. Informationen i en cookie kan också användas för att följa en användares surfande på webbplatser som använder samma cookie.

Tredjepartscookies

Vi använder Google Analytics för att få en bild av hur våra besökare använder webbplatsen samt för vår marknadsföring. Dessa cookies innehåller ingen identifierande information om vem du som besökaren är.

Dataskyddsombud

Kontakta Ålands Folkhögskolas dataskyddsombud vid frågor om personuppgifter. e-post: dataskyddsombud@regeringen.ax, tel: +358 18 25199

Datainspektion

Om du anser att Ålands Folkhögskola har behandlat dina personuppgifter på ett sätt som strider mot dataskyddsförordningen har du rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen, https://www.di.ax/

 

Kontaktuppgifter

Ålands Folkhögskola
Folkhögskolevägen 41
AX-22310 Pålsböle
Åland, Finland
Telefon: +358 (018) 43240
E-post: kansliet@folkis.ax

 

Denna integritetspolicy uppdateras senast: 22.12.2020