Anslagstavlan

Detta är Ålands Folkhögskolas elektroniska anslagstavla. Tillkännagivandena på anslagstavlan sker i enlighet med bestämmelserna om offentlig delgivning i förvaltningslagen (2008:9) för landskapet Åland.

Beslut per capsulam
Ladda ner PDF
Direktionsprotokoll nr. 1
Ladda ner PDF
Direktionsprotokoll nr. 7
Ladda ner PDF
Direktionsprotokoll nr. 6
Ladda ner PDF
Direktionsprotokoll nr. 5
Ladda ner PDF
Direktionsprotokoll nr. 4
Ladda ner PDF
Beslut per capsulam
Ladda ner PDF
Direktionsprotokoll nr. 3
Ladda ner PDF